“Mai Group” është një kompani që operon në sektorin e ndërtimit. Kjo kompani i ofron tregut kosovar një koncept të ri evropian, duke realizuar ambiente banimi dhe qendra biznesi sipas rregullave dhe standardeve perëndimore. Inovacionet e fundit në projektim dhe teknologjia e lartë në zbatim, garantojnë rezultate të cilësisë së lartë për të sotmen dhe të ardhmen. Kompania jonë ka filluar aktivitetin e saj në vitin 2012 me pjesëmarrjen në aksionet e një kompanie me historik dhe eksperiencë shumëvjeçare në fushën e ndërtimit. Mai Group ka zgjeruar portofolion e saj të investimeve duke realizuar me sukses vepra me rëndësi të veçantë në shërbim të komunitetit.

© Copyright 2012, Mai Group sh.p.k. ® All Rights Reserved.